Rýchly test antigénu SARS-CoV-2 (nazálny)

Stručný opis:

REF 500200 Špecifikácia 1 testov/box ;5 testov/box ; 20 testov/box
Princíp detekcie Imunochromatografický test Vzorky Predný tampón z nosa
Zamýšľané použitie Rýchla testovacia kazeta s antigénom SARS-CoV-2 StrongStep® využíva technológiu imunochromatografie na detekciu nukleokapsidového antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke ľudského predného nazálneho výteru.Tento semenník je určený len na jednorazové použitie a je určený na samotestovanie.Tento test sa odporúča použiť do 5 dní od nástupu symptómov.Podporuje ho hodnotenie klinického výkonu.

 


Detail produktu

Štítky produktu

Produkt má výhradného zástupcu na Novom Zélande.Ak máte záujem o kúpu, kontaktné údaje sú nasledovné:
Mick Dienhoff
Generálny riaditeľ
Telefónne číslo: 0755564763
Mobil: 0492 009 534
E-mail: enquiries@nzrapidtests.co.nz

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE
Rýchla testovacia kazeta s antigénom SARS-CoV-2 StrongStep® využíva technológiu imunochromatografie na detekciu nukleokapsidového antigénu SARS-CoV-2 vo vzorke ľudského predného nazálneho výteru.Tento semenník je určený len na jednorazové použitie a je určený na samotestovanie.Tento test sa odporúča použiť do 5 dní od nástupu symptómov.Podporuje ho hodnotenie klinického výkonu.

ÚVOD
Nové koronavírusy patria do rodu p.COVID-19 je akútne respiračné infekčné ochorenie.Ľudia sú vo všeobecnosti náchylní.V súčasnosti sú hlavným zdrojom infekcie pacienti infikovaní novým cxjronavinis;Zdrojom infekcie môžu byť aj asymptomatickí infikovaní ľudia.Na základe aktuálneho epidemiologického šetrenia je inkubačná doba 1 až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní.Medzi hlavné prejavy patrí horúčka, únava a suchý kašeľ.Upchatý nos, nádcha, bolesť hrdla, myalgia a hnačka sa vyskytujú v niekoľkých prípadoch.

PRINCÍP
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Test využíva imunochromatografický test.Protilátky konjugované s latexom (Latex-Ab) zodpovedajúce SARS-CoV-2 sú za sucha imobilizované na konci pásika s nitrocelulózovou membránou.Protilátky SARS-CoV-2 sa viažu v testovacej zóne (T) a biotín-BSA sa viažu v kontrolnej zóne (C).Keď sa pridá vzorka, migruje kapilárnou difúziou a rehydratuje latexový konjugát.Ak sú vo vzorke prítomné, antigény SARS-CoV-2 sa naviažu na častice tvoriace konjugované protilátky.Tieto častice budú pokračovať v migrácii pozdĺž prúžku až do testovacej zóny (T), kde ich zachytia protilátky SARS-CoV-2, čím sa vytvorí viditeľná červená čiara.Ak vo vzorke nie sú žiadne antigény SARS-CoV-2, v testovacej zóne (T) sa nevytvorí žiadna červená čiara.Konjugát streptavidínu bude pokračovať v migrácii samostatne, kým nebude zachytený v kontrolnej zóne (C) biotínom-BSA agregovaným v modrej čiare, ktorá označuje platnosť testu.

KOMPONENTY SÚPRAVY

1 test/box;5 testov/box:

Testovacie zariadenia zabalené vo fóliovom vrecku Každé zariadenie obsahuje prúžok s farebnými konjugátmi a reaktívnymi činidlami vopred rozprestretými v zodpovedajúcich oblastiach.
Injekčné liekovky s riediacim pufrom 0,1 M fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (PBS) a 0,02 % azid sodný.
Extrakčné rúrky Použitie na prípravu vzoriek.
Balíky tampónov Na odber vzoriek.
Pracovná stanica Miesto na držanie ampuliek a skúmaviek s pufrom.
Príbalový leták Pre návod na obsluhu.

 

20 testov/box

20 samostatne balených testovacích zariadení

Každé zariadenie obsahuje prúžok s farebnými konjugátmi a reaktívnymi činidlami vopred rozprestretými v zodpovedajúcich požiadavkách.

2 injekčné liekovky s extrakčným pufrom

0,1 M fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (P8S) a 0,02 % azid sodný.

20 Odsávacie rúrky

Použitie na prípravu vzoriek.

1 Pracovná stanica

Miesto na držanie ampuliek a skúmaviek s pufrom.

1 Príbalový leták

Pre návod na obsluhu.

MATERIÁLY POTREBNÉ, ALE NIE SÚ DODÁVANÉ

Časovač Na načasovanie.
Akékoľvek potrebné osobné ochranné prostriedky

OPATRENIA

-Táto súprava je určená len na diagnostické použitie IN VITRO.

  • Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte pokyny.
  • Tento produkt neobsahuje žiadne materiály ľudského pôvodu.

- Obsah súpravy nepoužívajte po dátume exspirácie.

Počas celej procedúry noste rukavice.

SKLADOVANIE A STABILITA

Uzavreté vrecká v testovacej súprave možno skladovať pri teplote 2-30 C počas doby použiteľnosti, ako je uvedené na vrecku.

ODBER A SKLADOVANIE VZORIEK

Vzorka predného tampónu z nosa môže byť odobratá alebo jednotlivcom vykonaním vlastného tampónu.

Deti mladšie ako 18 rokov by mali vykonávať pod dohľadom aduK.Dospelí vo veku 18 a viac rokov môžu vykonať výter z prednej časti nosa sami.Dodržujte prosím miestne smernice pre odber vzoriek deťmi.

, Vložte jeden tampón do jednej nosnej dierky pacienta.Hrot tampónu by mal byť zasunutý do 2,5 cm (1 palec) od okraja nosnej dierky.Tampónom 5-krát rolujte pozdĺž sliznice vo vnútri nosovej dierky, aby ste zaistili zber hlienu aj buniek.

• Použite rovnaký tampón, zopakujte tento proces pre druhú nosovú dierku, aby ste sa uistili, že sa odoberie primeraná vzorka z oboch nosových dutín.

Odporúča sa, aby boli vzorkyspracovanéčo najskôr po odbere.Vzorky možno uchovávať v nádobe až hodinu pri materskej teplote (15 °C až 30 °C) alebo až 24 hodín, ak je chladené (2 °C až 8eC) pred spracovaním.

POSTUP

Pred použitím nechajte testovacie zariadenia, vzorky, pufor a/alebo kontroly vytemperovať na izbovú teplotu (15-30°C).

Umiestnite® extrakčnú skúmavku zozbieranej vzorky do určenej oblasti pracovnej stanice.

Vytlačte všetok riediaci pufor do externej rádiónovej skúmavky.

Vložte tampón na vzorku do skúmavky.Roztok energicky premiešajte tak, že tampón silno otáčate proti stene skúmavky aspoň 15-krát (pri ponorení).Najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa vzorka v roztoku energicky premieša.

Pred ďalším krokom nechajte tampón jednu minútu namočený v extrakčnom pufri.

Pri vyberaní tampónu vytlačte z tampónu čo najviac tekutiny tak, že stlačíte stranu pružnej extrakčnej hadičky.V skúmavke musí zostať aspoň 1/2 štvrtiny vzorkového tlmivého roztoku, aby došlo k adekvátnej kapilárnej migrácii.Nasaďte uzáver na extrahovanú skúmavku.

Tampón vyhoďte do vhodnej nádoby na biologický odpad.

Extrahované vzorky sa môžu uchovávať pri izbovej teplote 30 minút bez ovplyvnenia výsledku testu.

Vyberte toto testovacie zariadenie z jeho zapečateného vrecka a položte ho na rovný povrch.Označte zariadenie identifikáciou pacienta alebo kontroly.Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, test by sa mal vykonať do 30 minút.

Pridajte 3 kvapky (približne 100 pL) extrahovanej vzorky z extrakčnej skúmavky do okrúhlej jamky na vzorku na testovacom zariadení.

Zabráňte zachytávaniu vzduchových bublín v jamke na vzorku (S) a nekvapkajte žiadny roztok do pozorovacieho okienka.Keď test začne fungovať, uvidíte, ako sa farba pohybuje po membráne.

Bradavice, aby sa objavili farebné pásy.Výsledok by sa mal odčítať vizuálne po 15 minútach.Neinterpretujte výsledok po 30 minútach.

Skúmavku obsahujúcu tampón a použité testovacie zariadenie vložte do pripojeného vrecka na biologicky nebezpečný odpad a uzavrite ho a potom ho vyhoďte do vhodnej nádoby na biologický odpad.Potom vyhoďte zvyšné položky

Umyťruky alebo znovu aplikujte dezinfekciu rúk.

Použité extrakčné skúmavky a testovacie zariadenia vyhoďte do vhodnej nádoby na biologický odpad.

英文自测版抗原卡说明书(鼻拭子+小葫芦)V2.0_00

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

英文自测版抗原卡说明书(鼻拭子+小葫芦)V2.01_00_副本

OBMEDZENIA TESTU

1- Súprava je určená na kvalitatívnu detekciu antigénov SARS-CoV-2 z nosa.
2. Tento test zisťuje životaschopný (živý) aj neživotaschopný SARS-CoV-2.Výkon testu závisí od množstva vírusu (antigénu) vo vzorke a môže alebo nemusí korelovať s výsledkami vírusovej kultúry vykonanej na tej istej vzorke.
3. Negatívny výsledok struku sa môže vyskytnúť, ak je hladina antigénu vo vzorke pod detekčným limitom testu alebo ak bola vzorka odobratá alebo prepravovaná nesprávne.
4. Nedodržanie Testovacieho postupu môže nepriaznivo ovplyvniť výkon testu a/alebo znehodnotiť výsledok testu.
5. Výsledky testu musia korelovať s klinickou anamnézou, epidemiologickými údajmi a inými údajmi, ktoré má k dispozícii lekár hodnotiaci pacienta.
6.Pozitívne výsledky testov nevylučujú koinfekciu s inými patogénmi.
7. Negatívne výsledky testov nie sú určené pre iné vírusové alebo bakteriálne infekcie iné ako SARS.
8. Negatívne výsledky od pacientov s nástupom symptómov po siedmich dňoch by sa mali považovať za predpokladané a ak je to potrebné, mali by sa potvrdiť miestnym molekulárnym testom autorizovaným FDA na účely klinického manažmentu vrátane kontroly infekcie.
9. Odporúčania týkajúce sa stability vzorky sú založené na údajoch o stabilite z testovania na chrípku a výkonnosť sa môže v prípade SARS-CoV-2 líšiť©.Používatelia by mali otestovať vzorky čo najskôr po odbere vzorky.
10. Citlivosť testu RT-PCR pri diagnostike COVID-19 je iba 50 % - 80 % v dôsledku nízkej kvality vzorky alebo časového bodu ochorenia vo fáze zotavenia atď. Citlivosť rýchleho testovacieho zariadenia SARS-CoV-2 je teoreticky nižšia kvôli jej metodológii.
11. Na získanie dostatočného množstva vírusu sa odporúča použiť dva alebo viac tampónov na odber rôznych miest vzorky a extrahovať všetky vzorky tampónov v tej istej skúmavke.
12. Pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty sú vysoko závislé od miery prevalencie.
13. Pozitívne výsledky testov s väčšou pravdepodobnosťou predstavujú falošne pozitívne výsledky počas období nízkej aktivity SARS-CoV-2, keď je prevalencia ochorenia nízka. Falošne negatívne výsledky testov sú pravdepodobnejšie, keď je prevalencia ochorenia spôsobeného SARS-CoV-2 vysoká.
14. Monoklonálne protilátky môžu zlyhať pri detekcii alebo s menšou citlivosťou pri detekcii vírusov chrípky SARS-CoV-2, ktoré prešli malými zmenami aminokyselín v oblasti cieľového epitopu.
15. Výkon tohto testu nebol hodnotený na použitie u pacientov bez známok a symptómov infekcie dýchacích ciest a jeho parametre sa môžu u asymptomatických jedincov líšiť.
16. Množstvo antigénu vo vzorke sa môže s predlžovaním trvania choroby znižovať.Vzorky odobraté po 5. dni choroby sú s väčšou pravdepodobnosťou negatívne v porovnaní s testom RT-PCR.
17. Preukázalo sa, že citlivosť testu po prvých piatich dňoch nástupu symptómov klesá v porovnaní s testom RT-PCR.
18. Odporúča sa použiť rýchly test protilátok StrongStep® SARS-CoV-2 IgM/IgG (caW 502090) na detekciu protilátky a zvýšiť tak citlivosť diagnózy COVID-19.
19. Neodporúča sa používať vzorku Virus Transportation medla(VTM) V tomto teste, ak zákazníci trvajú na použití tohto typu vzorky, zákazníci by sa mali overiť.
20. Rýchly test antigénu StrongStep® SARS-CoV-2 bol validovaný pomocou tampónov, ktoré sú súčasťou súpravy.Použitie alternatívnych tampónov môže viesť k falošným výsledkom.
21. Na zvýšenie citlivosti diagnózy COVID-19 je potrebné časté testovanie.
22.Žiadny pokles citlivosti v porovnaní s divokým typom s rašplým na nasledujúce varianty - VOC1 Kent, Spojené kráľovstvo, B.1.1.7 a VOC2 Južná Afrika, B.1.351.

23 Uchovávajte mimo dosahu detí.
24. Pozitívne výsledky naznačujú, že v odobratej vzorke boli zistené vírusové antigény, urobte autokaranténu a bezodkladne informujte svojho rodinného lekára.

英文自测版抗原卡说明书(鼻拭子+小葫芦)1V2.0_01_副本

Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd.
č. 12 Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 PR Čína.
Tel: +86(25) 85288506
Fax: (0086)25 85476387
E-mail:sales@limingbio.com
Webstránka: www.limingbio.com
Technical support: poct_tech@limingbio.com

Balenie produktu

微信图片_20220316145901
微信图片_20220316145756

  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju