Test na rotavírus

  • Rotavirus Test

    Test na rotavírus

    ÚVOD Rotavírus je najbežnejším činiteľom zodpovedným za akútnu gastroenteritídu, hlavne u malých detí. Jej objav v roku 1973 a jej asociácia s infantilnou gastroenteritídou predstavovali veľmi dôležitý pokrok v štúdiu gastroenteritídy nespôsobenej akútnou bakteriálnou infekciou. Rotavírus sa prenáša orálno-fekálnym spôsobom s inkubačnou dobou 1-3 dni. Aj keď sú vzorky odobraté do druhého a piateho dňa choroby ideálne na detekciu antigénu ...