Test prokalcitonínu

  • Procalcitonin Test

    Test prokalcitonínu

    ÚČEL POUŽITIA StrongStep® prokalcitonínový test je rýchly imunologicko-chromatografický test na semikvantitatívnu detekciu prokalcitonínu v ľudskom sére alebo plazme. Používa sa na diagnostiku a kontrolu liečby závažných bakteriálnych infekcií a sepsy. ÚVOD Prokalcitonín (PCT) je malý proteín, ktorý obsahuje 116 aminokyselinových zvyškov s molekulovou hmotnosťou približne 13 kDa, čo prvýkrát opísali Moullec a kol. v roku 1984. PCT sa bežne vyrába v C-cel ...