Ukážky produktov

Vaginálne pH: samomerací prístroj na včasnú diagnostiku porúch

Diagnostická účinnosť nového rýchleho testovacieho zariadenia Candida ablicans a význam niektorých rizikových faktorov vulvovaginálnej kandidózy v meste Mosul

Vaginálne pH ako marker

Rýchla a jednoduchá diagnostika pohlavne prenosných chorôb

Globálna stratégia prevencie a kontroly pohlavne prenosných infekcií

Od lavice k lôžku_ Stanovenie cesty pre preklad vylepšenej diagnostiky STI do poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozvojovom svete

Pokyny na liečbu pohlavne prenosných chorôb z roku 2010