Test na prítomnosť adenovírusu

  • Adenovirus Test

    Test na prítomnosť adenovírusu

    ÚČEL POUŽITIA RapidStep® Adenovirus Rapid Test Device (Feces) je rýchly vizuálny imunotest pre kvalitatívnu predpokladanú detekciu adenovírusu vo vzorkách ľudských výkalov. Táto súprava je určená na použitie ako pomôcka pri diagnostike adenovírusovej infekcie. ÚVOD Enterické adenovírusy, predovšetkým Ad40 a Ad41, sú hlavnou príčinou hnačiek u mnohých detí trpiacich akútnym hnačkovým ochorením, hneď za rotavírusmi. Akútne hnačkové ochorenie je hlavnou príčinou smrti ...