Stiahnuť ▼

  • COVID-19 (čínština) CN MO (číslo verzie 4.0 20200511) _ komprimované
  • COVID-19 (anglicky) AGBEUUSAU (číslo verzie 5.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (francúzsky) FREUCA (číslo verzie 4.0 20200511) _ komprimovaný
  • COVID-19 (taliansky) ITEU (číslo verzie 4.0 20200511) _ komprimovaný
  • COVID-19 (portugalsky) PTBRAOMZ (číslo verzie 4.0 20200511) _komprimované
  • COVID-19 (rusky) RUKABYUA (číslo verzie 4.0 20200511) _komprimované
  • COVID-19 (španielsky) ESEUARMX (číslo verzie 4.0 20200511) _komprimované
  • COVID-19 German DEATBELU (číslo verzie 4.0 20200511) _komprimované
  • COVID-19 (arabsky) SAPKTRIN (číslo verzie 4.0 20200511) _ komprimované