Test na antigén HSV 1/2

  • HSV 12 Antigen Test

    Test na antigén HSV 12

    ÚVOD HSV je obalový vírus obsahujúci DNA morfologicky podobný ostatným členom rodu Herpesviridae. Rozoznávajú sa dva antigénne odlišné typy, označované ako typ 1 a typ 2. HSV typu 1 a 2 sa často zúčastňujú povrchových infekcií ústnej dutiny. , kože, očí a genitálií, sú tiež pozorované infekcie centrálneho nervového systému (meningoencefalitída) a závažná generalizovaná infekcia u novorodencov s oslabenou imunitou.