Vyhlásenie o variantných vírusoch

Analýza zoradenia sekvencií ukázala, že miesto mutácie variantu SARS-CoV-2 pozorované v Spojenom kráľovstve, Južnej Afrike a Indii sa v súčasnosti nenachádza v oblasti dizajnu priméru a sondy.
Súprava StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (detekcia pre tri gény) dokáže pokryť a detegovať mutantné kmene (zobrazené v nasledujúcej tabuľke) bez toho, aby to v súčasnosti ovplyvnilo výkon.Pretože nedochádza k žiadnej zmene v oblasti detekčnej sekvencie.


Čas odoslania: 3. decembra 2021